Skallebæk Mølle. Formodentlig oprettet af munkene ved Seem Kloster Ca. 1171. Mageskiftet fra Løgum Kloster til Ribe Domkirke 1501. Overgået til kronen ved reformationen. Lensbrev udstedt til biskop Ivar Munk i 1537. Arvefæsteejendom under grevskabet Schackenborg indtil Mads Vind købte møllen på tvangsauktion. 1669 nævnes, at møllen er tillagt et præbende ved Riber Domkirke.
Htk. 1661: 6-0-2-0
Møllen blev vurderet 1803 således:
Bygningerne 2530 rigsdaler
Møllen:    1360    –    
Beboelseshuset 30 gange 9 1/4 alen
Bryggerhuset 14 gange 12 alen
Lade 49 gange 10 3/4 alen
Lade 8 gange 8 1/2 alen
Vejrmøllen 2 etager a 8 alen
Vandmøllen 8 gange 11 alen.
Møllefæstere:
Jens Andersen, -1608-163 1
Peder Jensen 1631-
Frende Jensen, møller – 1649-
Klaus Heldt -1665-
Jens Frendesen -1689
Rasmus Pedersen Møller 1689-1714
Hans Andersen Snediker 1714, kun i 1 år, da han ægtede enken på Munkgård.
Jørgen Asmussen, møller 1715-1742. Møllen brændte 1726
Jørgen Christensen 1729-1742
Jep Sørensen, møller, 1742-1746
Jørgen Michelsen Møller 1746-1774. Præsten klagede over at han ofrede for ringe ved sin kones kirkegang efter barsel. Hans enke Anna Catarina Hansdatter fortsatte fæstet alene, indtil hun giftede sig med Bendix Nissen, som afstod sin fæstegård af borgm. Fridsch’s til Bertel Jørgensen i 1774.
Birkedommer Niels Outzen indtil 1790. (Se SM s. 150)
Mads Bertelsen 1790-1802. Han købte vand- og vindmøllen ved auktion for 900 rigsdaler i 1800. Tvangsauktion. Møllen solgt for 7700 rigsdaler til Morten Pedersen Vind, møller, 1803-1832
Iver Mortensen Vind 1832-1856, søn af forrige.
Frederik Otto Vincent Steensen, 1856-1861, solgte fæstebrevet med udnyttelsen af
vandkraften til Carl Frederik Heinrich Behrens i 1864-1876. Denne fremfæstede til
Andreas Vodder 1861-1864
Niels Jensen Hörlück 1864-1873
Christine Jakobine Hörlück fra 1873, men solgt straks igen
Niels Konstantin Ringe, 1 år.
Kristian L. Reggelsen 1874-1890
Ludvig Blom 1890-1900
Andreas Gaarde 1902
Jakob Nilsen Frausing købte beboelsen, mens mølleriet blev overtaget af et lokalt aktieselskab 1908. Flere bestyrere.
Carl Schneider 1917-1922
Niels Kuntz 1922-1923
Thorvald Pedersen -?-
Peter Thomsen 1939
entreprenør Ejnar Krogh 1944
Georg Thomsen?
Aksel Hansen 1947-1951
Jens Christian Pedersen 1952
E & C’s Hønsefoderfabrik 1973
AIS Korn- og Gødningsforretningen af 1/10 1970, Viby J., 1976
AIS Korn- og Foderstofkompagniet (Navneændring fra 1986)
Søren Christian Pedersen 1994, søn af Jens Christian Pedersen. Forretningen ophørt 1995.

Henrik Nissen Stenger, 2020