Ejendommen hedder ”Birkegård”. Navnet deklareret 1919. Oprindelig arvefæstegård under grevskabet Schackenborg. Trods frikøbet 1855 forblev en del af jorderne fæstejord, som blev
successivt afløst. Hartkorn 3-7-3-2. Bygningerne lå tidligere i Seem By på marken syd for Haderslevvej 145
Riberhus lensregnskab:
1562: Severin Hansen
1581 & 1585: Peter Normsted.
1593: Mads Poulsen
1598: Mads Poulsen og Søren Knudsen
1602: Søren Knudsen
1636: Mette Sørenskone, enke efter forrige fæster.
1639: Anders Sørensen, måske forriges søn.
1688: Anders Hansen, rytter.
Birkedommer Jens Outzen 27. august 1774 til sin død. (Se SM s. 150) Enken, Anna Beiers Outzen overlod fæstet til sin svigersøn
Peder Nielsen Buck, årstal ukendt, samtidig oprettet aftægtskontrakt med Herle Outzen, birkedommerens enke 11. september 1790
Mikkel Lassen 1784, arvefæste fra 1800
Las Bertelsen Michelsen, grevskabets fæster fra 1826, købt til selveje 1855 med htk: 3-6-2-2 3/4. Han var tillige spillemand.
Jens Peder Lassen, søn af forrige 1856
Las Michelsen Lassen, hestehandler, søn af forrige 1900. Gården brændt 1917
Jens Peder Lassen, søn af forrige 1923. (Omtalt i “Danske Landmænd og deres
Indsats” bd. 1, side 344. Udg. Herning 1943)
Hans Damkjær 1962
Henry Nielsen 1966, dannede “Seem Planteskole”
Anna Jensine Toft Nielsen 1977. Enke efter forrige
Holger Nielsen. Søn af forrige
Jakob Jakobsen, 1986, senere hofgartner i Fredensborg
Bo Johansen 1987
Tvangsauktion 1989
Birkegården Planteskole I/S
Gert Zornig 1993