Ejendommens navn er “Fogedgård” Hovedparten af de nuværende bygninger er opført 1824 efter brand. Riberhus lensregnskab:
1562 & 1585: Anders Nielsen
1593 & 1602: Hans Andersen Skriver, formodentlig søn af forrige fæster. Tilnavnet kan antyde, at han var skriver ved Lustrup Birketing
1610 & 1649: Niels Hansen, fmtl. søn af forrige. Birkefoged
Hospitalsgård, 3/4gård.
Peder Clausen (4-1-2- 3/4) -1688-
Truels Pedersen -1722
Niels Jespersen 1722-1759. (1732 havde gården htk: 4-3-2-1)
Jesper Nielsen 1759- , søn af forrige
Knud Jespersen, søn af forrige -1792- Gården brændt 1795
I skatteregnskabet. I 803: 1-5-0-2-13/24
Peder Jessen, sognefoged, til
Christen Christensen Boe, lægdsmand, sognefoged, Dannebrogsmand, 1848.
I 1867 havde gården htk: 1-7-3-1.
Christen Christensen Boe, sognefoged, sognerådsformand, søn af forrige 1891
Christen Madsen Mikkelsen Præstiin 1905, sognefoged. (Omtalt i “Danske Landmænd og deres Indsats” bd. 1, side 346. Udg. Herning 1943)
Niels Aage Præstiin 1947, søn af forrige.
Hans Præstiin 1961, søn af forrige.