Ejendommens navn er “Voldborggård”
Opført 1824. Tidligere traktørsted. Folk fra Ribe roede herop og fik serveret pandekager i haven. Henrik Andersen, som døde 1876 havde ikke fået tinglyst sin adkomst på gården, hvorfor det bliver praktisk umuligt at finde navne på tidligere ejere. Hans enke, Mette Kirstine, født Rebenskov fik tinglyst sin adkomst I 877, men giftede sig straks efter med Hans Christian Hansen Kjær, som ejede gården 1877 til 1912
Jens Schmidt 1912
Søren Nielsen Schmidt, søn af forrige, 1949
Jens Jørgen Thyssen Schmidt, søn af forrige, 1979