Et hus. “En Husplads med Have og Toft.” Grund købt 1720 på auktion over ryttergods af birkedommer Saabye. (Se SM s. 149ff) Herpå stod to huse.
Formodentlig samme huse, som i Riberhus lensregnskab optræder således: (Dog
kan lensregnskabet lige så vel henføre til matr. 12a+b)
1562: Hans Jensen
1581 & 1593: Anders Knudsen
1598: Iver Hansen Skinder (formodentlig en rakker)
1636: Jens Hjuler
?
Niels Jakobsen 1803
Peder Mikkelsen, som var gift med Charlotte Amalie Nielsdatter, oprettede testamente 1815 til fordel for hendes søn af første ægteskab, Niels Sørensen, som solgte til
Snedker Niels Mortensen Christensen Lønborg 1859
Snedker og lærer Christian Carl Christensen Lønborg 1868, søn af forrige
Marie Lønborg, forriges enke, 1907
Karl Christensen Lønborg, søn af forrige 1907
Hans Christian Rasmussen 1935
Peter Albrechtsen 1950
Eveline C. Albrechtsen 1962, forriges enke
Finn Poulsen 1962
Jens Chr. Eis 1963
Erling Lund Lagoni 1965