Gravstedstakster for Seem Kirkegård

pr. år/styk

Pleje og vedligehold:

1 kisteplads          659,72          Udvidet pleje      665,72

2 kistepladser       886,46                 –                886,46

Ekstra kisteplads   228,80                 –                220,59

2 urnepladser        532,49                –                 532,49

Fællesplæne, 1 urneplads eller kisteplads             177,50

Græsgravsted med 1 plade, urnegravsted             413,48

Kombination plæne + 1 urneplads                        532,49

Grandækning:

1 kisteplads          342,68

2 kistepladser       456,57

Ekstra kisteplads   115,94

Urnegravsted        175,45

Kranse og blomster:

Krans, mellem                                           102,60

Forårs- og sommerblomster, 1 kisteplads     228,80

    –                   –                2      –             303,70

    –                    –               ekstra               75,92

    –                    –               urnegravsted   116,96

Særlige ydelser:

Timeløn    355,00

Erhvervelse af Gravsted:

Gravsted med 1 begravelsesplads               135,43

Urnegræsgrav                                             68,74

1 kisteplads                                              170,32

Tilskud til Folkekirkemedlem                      113,89

    –       –             –             , ekstra            77,98

    –       –             –               urneplads       41,04

Erhvervelse af urnegravsted                       85,16

Tilskud til medlem af Folkekirken, urnegravsted 56,43

Fornyelse af Gravsted:

Forlængelse af 1 kistegravsted                             135,43

Fornyelse af 1 kisteplads                                     170,32

Tilskud til medlem af Folkekirken, 1 kisteplads      113,89

     –      –      –      –         –         , ekstra plads      77,98

Fornyelse af 1 urneplads                                      68,74

Fornyelse af urnegravsted                                    85,16

Tilskud til medlem af Folkekirken til urnegravsted  56,43

Begravelsesudgifter:

Gravkastning                 2.816,37

    –             , barnegrav 1.134,76

Urnenedsættelse              527,36