1562: Peder Jensen
1581: Hennig Hansen
1585-1593: Mads Sørensen
1593-1611: Niels Andersen
1611-1649: Søren Pedersen
?
1686 & 1688: Ryttergods. Fæster: Jens Jespersen. Fik to heste og en ko for at sætte gården i drift. (Syn på Ryttergods 1686)
En 3/4 gård. Ryttergods. Htk: 3-7-3-2.
Laurs Jespersen, måske søn af forrige, til 1718
Købt til selveje ved auktionen 1720 af birkedommer Niels Saabye, som samtidig købte nr. 10 for tilsammen 263 rigsdaler 88 skilling.
?
Thomas Saabye, forriges søn, tiltrådte gården 20. juli 1753
Truels Nielsen. Købte tillige halvdelen af gård nr. 9, da denne blev nedlagt 1847.
(Før den tid var den på htk: 2-2-1-2/3)
Eskild Andersen Vind til
Jens Jørgensen Vind 1877
Søren Laurids Thygesen 1903
Theodor Poulsen 1911
Aksel Thomsen 1912
Poul Thomsen, søn af forrige, død 1999. Jorden solgt.
Forriges arvinger solgte til
Per Nørskov 1999. Smedeforretning.