Parcellen blev solgt af Christian Nielsen 1872. Smedjen kan være ældre, idet det ikke var
ualmindeligt, at en gårdmand i en by opførte en smedje og udlejede den. Sandsynligvis er denne
smedje oprindeligt opført på en umatrikuleret fælleslod.
Martin Rasmussen 1872
Poul Poulsen, Thue M. Lauridsen og Søren Rasmussen 1877
Hans Lauridsen Rasmussen Schmidt 1879
Ane Vestergaard indtil 1928, men der er ikke registreret nogen reel adkomst for hende i realregistret
Maren Schmidt 1928
Søren Smidt, Inge Kirstine Lund m.fl. 1932
Erik Lund Christensen og Gurli Petersen 1984. Gurli er barnebarn af Søren Smidt