Ejendommens navn er “Lillemunk”. Arvefæstehus. På grunden lå tidligere et hus, kaldet “Altona”. Opført som husmandsbrug under Munkegård 1859. Fæsteafgift betalt til grevskabet
Schackenborg indtil 1949.
Christen Simonsen Holm, fæstebrev 1859, selvejerskøde samme år. Hans Christian Bennedsen 1863
Hjustin Lehmann 1865
Poul Nielsen Lehmann 1865
Frands Peder Lund 1888
forriges enke Kirstine Nikolajsen 1921
skrædder H. N. Nikolajsen 1927
Ane Marie Thomsen, f. Nikolajsen 1927
Anders Thomsen Pedersen 1948
Martin Dollerup 1955
Otto Dollerup 1959, søn af forrige.