Grunden oprindeligt tillagt et husmandssted i Seem ved udskiftningen 1788. Senere bebygget af
Peder Nielsen, før 1835. Han var en rå husbonde. Hans dreng løb af pladsen.
Jens Madsen Spanne (Spandet) 1859
Søren Lehmann 1884
Hans Christian Nielsen 1887
Jens Tester Lorentzen 1912
Cecilie Marie Ross 1920
Niels Christian Köhrchen 1923
Else Köhrchen 1969, forriges enke
Johannes Köhrchen, søn af forrige 1969
Bankbestyrer Palle Christiansen, 1974. Søstersøn af forrige