H. N. Martinsen til
Jørgen Frederik Riis (på Seemgård) til
Peder Jørgensen Hostrup 1852
forriges datter, Jørgine solgte til
Johannes Th. Lorentzen 1925
Elna Frederikke Lorentzen 1950. Enke efter forrige.
Peter Henry Lund Bondesen, murermester, 1950
Kaj Mathiesen, smed, 1962
Aage Thomsen 1966
Poul Erik Nielsen 1983
Vagn Andersen 1987