Opført af købmand Folmer Bangsgaard 1977
Esther og Frank Hansen 1980
Flemming og Lena Johansen 1987