Tidligere ryttergård. Htk: 5-2-0-2½
Hans Muekow 1664-61
Niels Sifversen 1661-91
Jesper Christensen 1692-1720
Clernend Hansen og Nis Pedersen, kongeligt skøde 7. maj 1720. Gården angives som
undergivet Hvidding Hrd.
Senere købt af madame Sophia Dorthea Eenholrn, som solgte 1748 til Seem
Compastores (sognepræster), der bortfæstede gården. Senere, årstal ukendt, solgt til
doktorinde Ankersen i Ribe, der ligeledes bortfæstede gården
Nis Kjeldsen 1720-1741
Peder Nissen, søn af forrige. Fæstebrev 14. august 1741
Jesper Nielsen, 1762. Købte gården til selveje 1794 for 489 Rigsdaler 1 mk. 10 skilling.
Niels Jespersen, søn af forrige, købte gården 1811 for 1144 Rigsdaler 44 skilling.
Jesper Nielsen 1836
Johan Andreas Ohrt 1850
Peder Andreas og Johan Ohrt iflg. arveudlæg 1885
Nis Jørgensen Vind 1888
Jørgen Olesen 1920. (Omtalt i “Danske landmænd og deres Indsats” bd. 1 side 345.
Udg. Herning 1943)
Niels Jesper Olesen 1954, søn af forrige
Flemming Olesen, halvdelen af ejendommen 1985 og eneejer fra 1989. Søn af forrige.