Haderslevvej 195 - Matrikel nr. Karkov 2 f

Opført 1902
Frederik Pedersen til
grænsegendarm Hans J. Christensen 1906
Kroejer Laurids Andersen i Gjelsbro 1919
Theodor Jørgensen 1921
Max Winkler 1936
Forriges arvinger 1950
Johannes Winckler 1956, formodentlig forriges søn.
Christian Lund 1961
Forriges arvinger 1989
Ny skifteretsattest 1992 efter én af de forriges død
Christian Lund 1992
Jens Eis og Charlotte Hjort Poulsen 1995