Haderslevvej 175 - Matrikel nr. Varming 2 ak

Tidligere smedeværksted, ombygget til beboelse af Kaj Mathiesen l965
Torben Mathiesen 1991, søn af forrige