Hømvej 3 - Matrikel nr. Høm 12 r

Opført 1951 af Peter Frederiksen
Margrethe Frederiksen, forriges enke, 1972
Valdemar og Juna Thiesen 1972