Hømvej 28 - Matrikel nr. Høm 2 ø

Opført af Jesper Olesen 1934
Christen Christensen 1946
Villy og Kjestine Marie Jensen 1970