Hømvej 13 - Matrikel nr. Høm 12 v

Opførelse påbegyndt af førstelærer Knud Rasmussen, Seem Skole 1975
Overtaget og fuldført af murermester Carl Tang
Vagn Knudsen 1975
Jesper Hansen, Høm. 1978. Udlejes