Faurholtvej 5 - Matrikel nr. Faurholt 2 c

Ejendommen hedder “Hyldegaard”
Udstykket fra nr. 2 a. Niels Ohrt delte sin fars gård 1885 med broderen Niels Adolf Ludvig Ohrt
Anders Peter Lebech Ohrt 1934, søn af forrige. (Omtalt i “Danske Landmænd og deres Indsats” bd. 1, side 345. Udg. Herning 1943)
Johannes Ohrt Johansen 1964.

Angående alle bebyggelserne på Faurlundvej henvises til artiklen “Faurlund - en husmandskoloni” i Fra Ribe Amt 1988 side 223ff.