Sognehistorie

Bruges når der skal oprettes sognehistorier

Østermose 6 Matr. nr. Høm 9 b

Niels Hansen Nielsen solgte til
Peder Hansen Iversen 1859
Hans Sørensen 1862
enken Jensine Sørensen 1885, solgte samme dag til
Hans Jensen Sørensen, formodentlig en søn 1885
Jørgen Bruun 1918.
Johanne Jefsen Sørensen 1920.
Alfred Jørgensen 1949
Frede Jørgensen 1971, søn af forrige.
Erling Schultz Petersen 1984. Boligen udlejes
Carsten Schultz Pedersen 2003, søn af forrige. Boligen udlejes
 

Østermose 5 Matr. nr. Høm 3 q

Opført af Ejnar Feddersen 1959. Høm Maskinstation.
Peter Feddersen, søn af forrige 1988

Vesterskov 10 Matr. nr. Høm 12 e

Christen Hansen Boe til
Anders Boe 1863
Nis Christen Jensen 1885
Ane Nissine Kirstine og Peter Smit, svigersøn til forrige, 1936
Ove Karkov
 

Vesterskov 5 Matr. Nr. Høm 5 b

Her lå tidligere Høm Brugs. Parcel. Solgt af Hans Nørgård Pedersen til
Niels C. Boe 1862
Thomas Christensen 1870
Niels Hansen Pedersen 1875
Poul Pedersen Nørgård 1879
Poul Jørgensen Nørgård 1882
Holger Karkov 1913
Alfred Karkov 1920
Theodor Frederiksen 1924
Peder Jørgensen Hansen 1926
Knud Hansen 1957. Søn af forrige
Ole Madsen 1996
 

Vesterlundvej 50 Matr. nr. Høm 5 h

Statshusmandsbrug.
J. K. Vestergård solgte til
Ingvard Georg Knudsen 1913.
Forriges arvinger 1975
Theodor Knudsen 1975
 

Vesterlundvej 49 Matr. nr. Høm 1 u

Knud Hansen Ebsen til
Frederik Andersen 1940
Arvingerne efter forrige 1994
Niels Beier 1994
 

Vesterlundvej 46 Matr. nr. Høm 6 d

Opført af grænsegendarm Alfred Berg
Frands Voss 1914
Driftsleder på Kloby Mergelleje, Christian Silberbauer 1923
Hans Peter Smidt 1937
Heinrich Silberbauer 1938
Henrik Johan Kummerfeldt 1942
Johannes Nielsen 1946
Ejner Krogh 1947
Knud Christensen 1948
Jens Andreas Christensen 1948
Harald Schøtt Jensen 1948
Christian Simonsen 1949
Hans Jakob Martinsen 1949
Lilly Friis 1950
Bengt Jørgensen 1952
Kaj Sørensen 1968

Vesterlundvej 43 Matr. nr. Høm 1 v

Opført 1940 af Jakob Ebbesen
Niels Laurids Lønne Christensen 1984
 

Vesterlundvej 40 Matr. nr. Høm 7 a

Htk: 1-3-0-1
Peter Nielsen Kruse, som frasolgte 7 mindre stykker grund i 1802, solgte til
Johan Simonsen Smidt 1843
Jørgen Olsen 1869
Jesper Nielsen Olsen, søn af forrige 1907
Sigurd Ejnar Olsen, senere sognerådsformand, søn af forrige, 1935
Villy Olsen 1968, søn af forrige
Hille van der Sluis 1995
 

Vesterlundvej 39 Matr. Nr. Høm 1 b

Arvefæstegård. Grevskabet Schackenborg.
Nis Madsen 5-3-2-1 3/4, -1688-
?
Peder Pedersen, Htk 4-6-0-2, -1786-
?
Villads Hansen, arvefæsteskøde fra grevskabet Schackenborg 1856. Udstykket og solgt 1851 til Hans Jørgen Nielsen fra Gelsbro 1863. Han var stedsøn til Villads Hansen og søn af dennes hustru Micha, som var født på Seemgård
Peder Nielsen Okholm l868
Thue Madsen Lauridsen 1876
Anders Hansen Ebsen 1885

Udgiv indhold