Folk og Fortællinger

Sigurd Olesen. Om Første Verdenskrig og om Høm Brugs

Sigurd Olesen
(1922-2001)

Sigurd Olesen var født i Høm. Han drev i sin ungdom landbrug, men blev senere ansat som regnskabsfører på Varming Savværk. Han var Seem Sogns sidste sognerådsformand. Stykket er redigeret en del.

Poul Poulsen fortæller om grandegildet og om "Store Martin"

Poul Poulsen
(1902-1980)

Poul Poulsen var gårdejer i Seem, hvor han også var vokset op. Han var tillige sognets sidste sognefoged. På opfordring fortalte han han nogle trak fra det gamle sogn, som svigersønnen Finn Pedersen skrev ned.

Peter Beier. En landarbejder fortæller

Peter Beier
(1926-2007)

Peter Beier kom fra Birkelev og boede i Skallebæk. Som følge af en arbejdsulykke blev han invalid og modtog pension gennem sine sidste mange år. Nedenstående er optegnet efter en samtale 1991.

Mads Hansens erindringer

Mads Hansen
(1889-1965)

Mads Hansen var født i Varming, søn af Mads Peter Hansen (1853-1928). Mads Hansen havde vognmandsforretning og siden et landbrug i Hømvejle. Ved stor flid og dygtighed dannede han sin gård ved drænings- og kultiveringsarbejde af gamle mosegrave og hedearealer. Han var en vågen og opmærksom mand, ligesom hans far havde været det. Optegnelserne er nedskrevet i et par kladdehæfter, mens han boede på alderdomshjemmet Riberhus.

Kristian Feddersen "Den sidste Bonde"

Kristian Feddersen
(f. 1929)

De sidste bønder. Erindringer om et landmandsliv i Høm 1930 – 2000

Ingrid Vestermarks skoletid i Høm

Ingrid Vestermark
(f. 1936)

Ingrid Vestermark, født Weber, er vokset op på Hømlund, Toftlundvej 78, og mindes her sin skoletid i Høm Skole. Stykket blev skrevet 1995 til et jubilæumsskrift for skolerne i sognet.

Hans Sønderup i Varming

Hans Sønderup
(1889-1931)

Historisk Arkiv i Seem Sogn fik ved en lejlighed et bånd med indlæste erindringer af Hans Marius Sønderup, hvis forældre ejede ejendommen ”Nordlykke” på Varming Østermark fra 1895 og senere beboede ”Bakkehuset”, Varming Vesterby 46.

Udgiv indhold