Bakkevej 50 - Matrikel nr. Faurholt 3 d

Bødker Søren Ebbesen til
Hanne Marie Beck 1904
Niels N. M. Hansen 1918
Jens Christian Christensen 1918
Otto Christensen 1938
Enken efter forrige, Marie, f Pedersen til
Ingers Carl Lauridsen Pedersen 1940
Viggo Olesen 1950
Aksel Bjerrurn 1961. Solgt på tvangsauktion til
Jens Larsen 1969
Erling Mølgård 1991