Bakkevej 36 - Matrikel nr. Seem 26 c

Ejendommens navn er “Fredly”
Landmåler Hörlyck solgte parcellen til Johan Vogt 1866
Johannes Thomsen 1884. Frikøbt fra Grevskabet Schackenborg 1885
Jeppe Lassen Toft 1902
Jens Peder Hansen 1905
Jens Christian Appel 1905
Mads Christian Brandt 1909
Forriges enke 1910
Jens Jørgensen 1913
Laurentzius Peder Hinrichsen 1919
Jens Andersen Sørensen 1920. Genopførte ejendommen efter brand 1931
Svend Åge Sørensen, søn af forrige
Hans Nielsen 1972
Tækkemand Kaj Lauritzen 1989