Bakkevej 30 - Matrikel nr. Seem 12 a

Michael Lauridsen til
Laust Brodersen Mikkelsen 1849
Laust Nielsen Hansen 1883
Jens Christian Appel 1886
Johannes Thomsen 1903
Peder Hansen 1904
Peder Andersen Bertelsen 1909
Martin Hansen Klaaby 1912
Johannes Thorup 1940
Anton Christensen 1949
Martin Sørensen Kræmer 1950
Ove Green Olsen 1951
Agnete Olesen 1964. Forriges enke.
Alfred Lauge Christensen 1965